PHP – měření veličin

Site: HWg-STE Prague
Name: Sensor 215
Value: 27.8 C

Jednoduchý XML parser pro vyčítání dat ze zařízení fy. HW Group s.r.o.

v proměnné „mereni“ je uložena adresa měřeného zařízení, která je načtena do pole, a z něj následně parsována. Zadáním ID senzoru za adresu zdroje se dají parsovat pouze chtěná měření. Parser je kombinace PHP a Perlu a jeho autor je můj kamarád Pavel Kotrč. :-) díky Pavle

mereni ( ‚http://hwg-ste.hwg.cz/values.xml‘ );

/////////////////FUNKCE/////////////////////////
function mereni ($url,$id=’\d+‘) {
error_reporting(0);

$cnt = stream_context_create(array(
‚http‘ => array(
‚timeout‘ => 1
)
)
);

if (! $fcontents = file_get_contents ($url,false,$cnt)) {
print „URL $url
je nedostupné

„;
error_reporting(1);
return;
}

error_reporting(1);

preg_match(‚#(.*?)#i‘,$fcontents, $main);
preg_match_all(„#(?:$id)\s+(.*?)\s+(?:(.*?)\s+)?(.*?)#i“, $fcontents, $matches,PREG_SET_ORDER);
print „Site: “ . $main[1] . “
„;

foreach ($matches as $match) {
print“Name: “ .$match[1];
print“
Value: “ . $match[3] . “ “ . $match[2];
print “
„;
}
print “
„;
}